jjb adres

Maandag 10 en woensdag 13 maart
Excursies naar het Gemeentehuis in Dongeradeel(F2) en naar Den Haag (F3).

Burgerschap op de JJ Boumanschool Dokkum

Leerlingen uit fase 2 en 3 van de Chr. School voor Praktijkonderwijs hebben een bezoek gebracht aan het gemeentehuis in Dokkum en het Binnenhof in Den Haag om het vak burgerschap een praktische invulling te geven. Om duidelijk te maken waarom er verkiezingen zijn voor de gemeenteraad hebben burgemeester Waanders en wethouder Albert van der Ploeg voorlichting gegeven over het belang om je stem te laten horen. Wie besturen de gemeente en wie kijken of dat goed gebeurt?
Dit werd ondersteund met uitleg, een fotopresentatie, vragen stellen en een rondleiding. De oudste leerlingen werden afgelopen woensdag rondgeleid in de regeringsgebouwen. Na voorlichting in de Trèvezaal zijn bezoeken gebracht aan de Ridderzaal en de Tweede Kamer waar op dat moment werd vergaderd. Dat laatste was best even spannend omdat je door een poortje moet lopen waar gescand wordt dat er geen ongeoorloofde voorwerpen mee naar binnen gaan.

Beide bezoeken hebben gezorgd voor een stukje ontwikkeling en enthousiasme bij de leerlingen.

Klik hier voor foto's van de excursie naar het Gemeentehuis

en klik hier voor meer foto's van de excursies naar Den Haag.

Dokkum Denhaaggroep