jjb adres
 

Vakantierooster
2017 - 2018

         
 

Zomervakantie

 

Herfstvakantie

Kerstvakantie

Voorjaarsvakantie

Paasvakantie

Meivakantie 

Pinksteren

Zomervakantie

 

17 juli

 

21 oktober

23 december

24 februari

30 maart

27 april

19 mei

21 juli

t/m

 

t/m

t/m

t/m

t/m

t/m

t/m

t/m 

3 september 2017

 

29 oktober

7 januari 2018

4 maart

ma 2 april

13 mei

21 mei

2 september 2018

kerst2

Extra vakantie

Als ouders met hun kinderen buiten de vastgestelde periode op vakantie willen gaan,
moeten zij zich schriftelijk, tenminste 8 weken vooraf, wenden tot de directie.
Als iemand in loondienst werkt, moet er een verklaring van de werkgever bij, waaruit
blijkt dat de gevraagde vakantie beslist niet binnen de normale vakantietijden kan
worden gegeven.
Voor de eerste veertien schooldagen aan het begin van een cursusjaar geldt de
wettelijke bepaling dat er geen vrij gegeven mag worden.
De directie overlegt de aanvraag met de leerplichtambtenaar van de woongemeente
en deze kan een contrôle uitvoeren.

Kijk in de bijlage voor een aanvraagformulier (Vakantie en extraverlof voor maximaal 10 schooldagen)

Kijk ook in de bijlage voor meer informatie over leerplicht en verlof.