jjb adres
 

Vakantierooster
2018 - 2019

         
 

Zomervakantie

 

Herfstvakantie

Kerstvakantie

Voorjaarsvakantie

Meivakantie

Hemelvaartvakantie 

Pinksteren

Zomervakantie

 

21 juli

 

20 oktober

22 december

16 februari

19 april

30 mei

8 juni

13 juli

t/m

 

t/m

t/m

t/m

t/m

t/m

t/m 

t/m

 

2 september 2018

 

28 oktober

6 januari 2019

24 februari

5 mei

 2 juni

10 juni

25 aug 2019

vakantie

Extra vakantie

Als ouders met hun kinderen buiten de vastgestelde periode op vakantie willen gaan,
moeten zij zich schriftelijk, tenminste 8 weken vooraf, wenden tot de directie.
Als iemand in loondienst werkt, moet er een verklaring van de werkgever bij, waaruit
blijkt dat de gevraagde vakantie beslist niet binnen de normale vakantietijden kan
worden gegeven.
Voor de eerste veertien schooldagen aan het begin van een cursusjaar geldt de
wettelijke bepaling dat er geen vrij gegeven mag worden.
De directie overlegt de aanvraag met de leerplichtambtenaar van de woongemeente
en deze kan een contrôle uitvoeren.

Kijk in de bijlage voor een aanvraagformulier (Vakantie en extraverlof voor maximaal 10 schooldagen)

Kijk ook in de bijlage voor meer informatie over leerplicht en verlof.